simple_back.gif  Til hovedside                                                             OFFENTLIGE AVGIFTER OG GEBYRER

Satser for arveavgift 2004
Hvis du mottar arv fra en av dine egne foreldre eller fra et av dine egne barn, beregnes arveavgiften slik:

Av de første 250.000 kroner intet
Av de neste 300.000 kroner 8 %
Av resten 20 %

Du kan motta 250.000 kroner både fra din mor og fra din far før det påløper arveavgift.

Hvis du mottar arv fra andre enn dem som er nevnt ovenfor, beregnes arveavgiften slik:

Av de første 250.000 kroner intet
Av de neste 300.000 kroner 10 %
Av resten 30 %

Fradrag for begravelsesomkostninger, skifteomkostninger og utgifter til gravsted settes til 25.000 kroner hvis ikke høyere utgifter kan dokumenteres.

Les mer om arveavgift hos www.paragrafen.no. Her finner du også oppdaterte satser for arveavgift.

Rettsgebyret er kr 860 fra 1.01.06. En forliksklage koster ett rettsgebyr. Begjæring om gjeldsordning er gratis.

Nyeste prisliste på tjenester fra domstolene finner du hos Sorenskriveren i Sandefjord.
 

simple_back.gif  Til hovedside