simple_back.gif  Til hovedside                                                                                       Romerikes Blad/Hus og hage/Boligjuss  08.05.02

Når du mister ektefellen

Det er vanskelig nok å bli alene, om du ikke får problemer med økonomien i tillegg. Det finnes heldigvis noen regler som beskytter deg som stiller svakt i en slik situasjon.

Det viktigste for de fleste er å beholde boligen. For å sikre deg som ikke har særlig store verdier en mulighet til å bli boende i hjemmet, har arveloven regler om minstearv.

Minstearv for ektefeller
Arveloven har regler om hvor mye du arver etter mannen din hvis han dør. Har han barn eller barnebarn, arver du en fjerdedel av hans halvdel av fellesboet. Er de nærmeste arvingene foreldre eller søsken, arver du halvparten. Har han verken foreldre eller søsken, arver du alt. Reglene om minstearv finner du i arveloven.

Først skal begravelsesutgifter trekkes fra. Deretter har du krav på et bestemt beløp som minstearv før noen av de andre arvingene får noe som helst. Du skal ikke behøve å blakke deg helt for å kunne betale ut arv til for eksempel din manns barn fra tidligere forhold. Her ser du hvordan:

1. Du har krav på 4 ganger grunnbeløpet i folketrygden i minstearv hvis han hadde livsarvinger.

    Du eier allerede halvparten av verdiene i fellesboet. Forutsatt at boet stort nok, har du i tillegg krav på denne minstearven, samt dekning av utgifter til begravelsen.

2. Er foreldre eller søsken de nærmeste arvingene, har du krav på 6 ganger grunnbeløpet før arvingene kommer inn i bildet. 

    Halvparten av fellesboet er altså ditt. Det offentlige gir tilskudd til begravelsesutgifter.

Hva med uskifte?
Som gjenlevende ektefelle har du rett til å sitte i uskifte med felles barn. Din manns barn fra tidligere forhold kan samtykke til uskifte hvis de er myndige.

Hvis fellesboet inkludert begravelsesomkostningene ikke er større enn to ganger minstearven, overtar du alt. Blir det bare mindre verdier igjen til de andre arvingene, vil det oftest lønne seg å overta boet etter reglene om minstearv fremfor å overta boet i uskifte.

Velger du uskifte går alt du eier og senere erverver inn i uskifteboet, og du må uansett skifte hvis du gifter deg igjen senere i livet.

Tenk deg om før du velger uskifte fremfor å gjøre opp boet med en gang. 

Cand. jur. Randi Haarberg                                                                                Skriv ut artikkelen


simple_back.gif  Til hovedside