simple_back.gif  Til hovedside                                                                                     Romerikes Blad/Hus og hage/Boligjuss  07.06.01

Bygg i hagen uten melding!

 

Vårslappheten har sluppet taket, energien pipler fram fra vinterdvalen, og du kribler i fingrene etter å gå løs på nye prosjekter. Hva med et lite lysthus, en lekestue for ungene eller den kule utegrillen du alltid har ønsket deg?

Og da er det vel bare å sette i gang? Ja, det er faktisk det. Du har lov til å sette opp små, enkle byggverk uten verken melding eller søknad til bygningsmyndighetene. Men husk at du har frihet under ansvar. Du slipper riktignok unna papirmølla, men du er like fullt ansvarlig for at du holder deg innenfor gjeldende regler om for eksempel avstand til vei og nabogrenser. Pass også på at det du bygger ikke blir til skade eller urimelig ulempe for omgivelsene.

Reglene finner du i
byggeforskriftene.

Denne oversikten gir deg noen aktuelle eksempler.

 

  • Små byggverk som ikke skal brukes til bolig, for eksempel boder, lekestuer, sykkelskur, søppelskur og veksthus. Inntil 15 kvadratmeter bruttoareal godtas. Maks mønehøyde 3 meter og maks gesismhøyde 2,5 meter. Avstand til annen bygning ikke mindre enn 1 meter. Hold deg 4 meter unna nabogrensen.
  • Mindre fasadeendringer, forutsatt at bygningens eksteriørarkitektur ikke endres!
  • Levegger, maks 1,8 meter høye og mindre enn 10 meter lange.
  • Frittliggende utepeis, utegulv, postkassestativ og mindre skulpturer.
  • Biloppstillingsplass for eiendommens eget bruk.
  • Gjerder som ikke hindrer sikten i frisiktssoner mot vei og med inntil 1,5 meters høyde. Orienter naboen om prosjektet først.
  • Forstøtningsmur, inntil 1 meter høy og minst 2 meter fra nabogrense, eller 1,5 meter høy og minst 4 meter fra nabogrense.

Er du i tvil, eller har du planer om å sette i gang med andre eller større byggeprosjekter enn de som er nevnt her, bør du ta kontakt med lokale bygningsmyndigheter for råd og veiledning.

Cand. jur. Randi Haarberg  

Skriv ut artikkelen  


simple_back.gif  Til hovedside