simple_back.gif  Til hovedside                                                                                   Romerikes Blad/Hus og hage/Boligjuss  13.08.01

Egen bankkonto for depositum

De fleste utleiere krever at du skal betale inn et depositum når du leier bolig. Depositumet er utleierens sikkerhet for krav mot leieboere som flytter uten å gjøre opp for seg. Pengene skal stå på sperret konto i banken.

Utleieren har rett til å kreve et depositum på inntil 6 ganger den månedlige husleien. Det vanligste er likevel at depositumbeløpet er 3 ganger månedlig leie. Et slikt beløp gir utleieren rimelig sikkerhet samtidig som beløpet ikke er større enn at de fleste leieboere har muligheten til å skaffe pengene. Lavere beløp kan selvsagt avtales hvis utleieren går med på det. Det kan også bestemmes at depositumet skal endres i takt med endringer i leien. Depositumkontoen skal dekke ubetalt husleie og utgifter til rengjøring og rydding etter utflytting, samt skader på boligen og andre krav utleieren har etter leieavtalen.

Sikkerhet for begge
Depositumbeløpet skal settes inn på en sperret konto som bare kan disponeres av leieboer og utleier i fellesskap. Kontoen skal stå i leieboerens navn. Det er ulovlig å gjøre andre avtaler om depositum enn dem som følger av reglene i husleieloven.

Pengene tilhører leieboeren under leieperioden. Og det er han som har krav på rentene på kontoen. Leieboeren kan heve rentene så ofte han selv vil uten å blande inn utleieren. De fleste banker har et ferdig opplegg for depositumkontoer. Eventuelle omkostninger ved opprettelsen av kontoen skal betales av utleieren.

Følg reglene
Har man ved leieforholdets start unnlatt å følge de strenge reglene som gjelder for depositum, må dette rettes opp. Beløpet må settes inn på sperret konto slik som loven krever snarest mulig.

En utleier som nekter å følge disse reglene kan få store problemer. Klarer han ikke å betale pengene tilbake, kan han risikere å bli anmeldt og dømt for underslag.

Depositum er ikke forskudd
Det er fort gjort å blande sammen utleierens rett til å kreve depositum og retten til å kreve forskudd på husleien. Vær derfor klar over at utleieren aldri har rett til å kreve mer en 1 måneds forskudd på leien.

Cand. jur. Randi Haarberg                                                                             Skriv ut artikkelen  
 


simple_back.gif  Til hovedside