simple_back.gif  Til hovedside                                                                               Romerikes Blad/Hus og hage/Boligjuss  24.08.01

Lei bolig med standardkontrakt

 

Når du inngår en husleieavtale, kan det være trygt å vite at husleieloven beskytter dine rettigheter som leieboer. Det sikreste er likevel å unngå husleieavtaler med leievilkår det kan bli diskusjon om.

Men hvordan går du fram for å få til en avtale som inneholder de rettighetene du har krav på?

Lov og informasjon
Husleieloven regulerer plikter og rettigheter i forholdet mellom leieboer og utleier. Loven gir også leieboeren et spesielt vern. Har du inngått en husleieavtale som gir deg færre rettigheter enn de loven gir, er det lovens regler som gjelder.

Bruk en standardkontrakt som veiviser. De fleste standardkontrakter inneholder en grei veiledning til hvert enkelt avtalepunkt. Skaff deg to eksemplarer av en slik standardkontrakt i god tid før du leier bolig. Du og utleier skal ha hvert deres eksemplar av kontrakten. Les nøye gjennom hele standardkontrakten på forhånd. Da vil du få en god oversikt de rettigheter og plikter du har, både mens du leier boligen og når du flytter ut. Gratis faktablad om husleieregler kan bestilles hos Forbrukerrådet. Husleieloven kan lastes ned fra Lovdata på nettet.

Ny standardkontrakt
Standardkontraktene tar hensyn til begge parters interesser, samtidig som de også følger reglene i husleieloven. Forbrukerrådets «Kontrakt ved leie av bolig» koster kr 25 per stykk, og kan anbefales. Husleiekontrakter kan også kjøpes hos bokhandler eller interesseorganisasjoner for leieboere og utleiere. Du kan laste ned
gratis husleiekontrakt fra f.eks. nettstedet DinSide.

Uansett hvilken type standardkontrakt som blir brukt, må du forsikre deg om at den følger reglene i den nye husleieloven som kom 1. januar 2000. Eldre kontraktskjemaer vil følge de reglene som gjaldt i den gamle husleieloven og gi inntrykk av at du har færre rettigheter enn de som faktisk gjelder i dag.

Å bruke kontrakten
Standardkontrakten er utformet som et skjema hvor man krysser av for egne valg. På denne måten kan man tilpasse kontrakten til det enkelte leieforhold. Man kan også føre opp flere vilkår, som for eksempel avtale om at du skal klippe plenen og måke snø. Pass bare på at leien blir nedsatt med verdien av dette arbeidet slik at du ikke jobber gratis. Det er selvsagt lov å avtale bedre vilkår for leieboeren enn de som følger av standardkontrakten.

Midlertidig kontrakt
Inngår du en husleieavtale uten å bruke standardkontrakt, må du i alle fall kreve en skriftlig avtale. Risikoen er likevel stor for at en hjemmelaget kontrakt ikke får med seg alle viktige avtalevilkår. Skaff deg snarest mulig to eksemplarer av en standardkontrakt og krev at denne blir fylt ut og brukt istedenfor. Les grundig gjennom vilkårene i avtalen før du undertegner. Kontrakten bør underskrives av begge parter før innflytting.

Cand. jur. Randi Haarberg                                                                        Skriv ut artikkelen  


simple_back.gif  Til hovedside