simple_back.gif  Til hovedside                                                                              Romerikes Blad/Hus og hage/Boligjuss  14.09.01

Unngå skatt på boliggevinsten!

Økende boligpriser gjør at mange får store gevinster når de selger boligen sin. I enkelte tilfeller må du betale skatt på gevinsten.

Tap ved salg av bolig er fradragsberettiget dersom gevinsten ville ha vært skattepliktig. De fleste kjenner til grunnreglene om at man både må ha eid og bodd i en bolig i en viss tid for å slippe skatt på gevinsten. Men detaljene for hvilke datoer som gjelder, er ikke like godt kjent. Reglene om skattefrihet for boliggevinster gjelder både ved salg av selveierbolig og ved salg av andeler i borettslag.

Når er boligen solgt?
Salgstidspunktet er viktig ved beregning av selgerens eiertid og botid. Eiendommen anses som solgt på det tidspunkt det er inngått en fullstendig avtale om overdragelsen. Dette vil vanligvis være den dagen budet aksepteres av selger.

Om eiertid
Salget må finne sted mer enn ett år etter at boligen er kjøpt. Som hovedregel regnes du som eier fra det tidspunkt du overtar den faktiske rådigheten over eiendommen. Eiertid regnes fra dato til dato.

Om botid
Du må ha brukt boligen til egen bolig i minst ett år i løpet av de to siste årene før salget finner sted. Botid regnes bare i den perioden du er eier av boligen.

Botid regnes fra den dagen du flytter inn i boligen og fram til den dagen du faktisk flytter ut. Dette gjelder uansett om du flytter ut før eller etter at boligen er solgt. Flytter du ut og inn av boligen i løpet av toårsperioden, legges den faktiske botiden i boligen sammen.

Botid og brukshindring
Har du blitt forhindret fra å bruke boligen av jobbemessige eller helsemessige årsaker, kan du i enkelte tilfelle få godskrevet botid. Det regnes ikke som brukshindring at du må leie ut boligen fordi du ikke har råd til å bo der selv.

Tap ved salg
Du kan trekke fra tap ved salg av bolig i de tilfellene hvor en gevinst ville vært skattepliktig. Har du eid boligen og bodd der fast i mindre enn 12 måneder i løpet av de siste 24 månedene, kan du trekke fra tap i selvangivelsen.

Mer informasjon får du på skatteetatens nettside – www.skatteetaten.no.

Cand. jur. Randi Haarberg                                                                            Skriv ut artikkelen  


simple_back.gif  Til hovedside