simple_back.gif  Til hovedside                                                                           Romerikes Blad/Hus og hage/Boligjuss  27.09.01

Er det farlig å kausjonere?

Når ungene flytter hjemmefra og ønsker å kjøpe bolig uten egenkapital, kan det virke som en selvfølge å kausjonere for boliglånet. Men tenk deg godt om før du binder opp økonomien din på denne måten.

Med dagens høye boligpriser kreves det et solid økonomisk grunnlag for slektninger eller andre som sier ja til å kausjonere.

Hva er kausjon?
Når du kausjonerer, forplikter du deg til å betale en annens lån dersom vedkommende ikke kan eller vil betale lånet selv. En kausjonsavtale innebærer en reell risiko for økonomisk tap, og er ingen uskyldig papirbestemmelse. Banken krever kausjon fordi de vurderer risikoen som så stor at de ikke ønsker å innvilge boliglånet uten ekstra sikkerhet.

Et kausjonsløfte binder deg for inntil 10 år framover. Ikke kausjoner for andre med mindre du har vilje og evne til å betale gjelden selv!

Tenk deg om
Krev alltid at låntakeren tegner gjeldsforsikring. En slik forsikring vil også komme kausjonisten til gode hvis ulykken er ute. Forlang en oversikt over økonomien til den som ber deg kausjonere. Vurder også muligheten for at vedkommende kan miste jobben eller bli skilt. Boligprisene kan falle, og økonomiske nedgangstider kan gjøre det vanskelig å betale lånet. Tenk over om uforutsette økonomiske forhold også kan ramme deg selv. Og om du er villig til å selge huset eller hytta for å betale gjelden hvis ansvaret for boliglånet blir overlatt til deg.

Lover og regler
Finansavtaleloven har regler om kausjon. Banken har ikke lov til å avtale kausjonsvilkår som gir en personlig kausjonist dårligere vilkår enn det som står i loven.

Banken skal informere deg om den risikoen du påtar deg. Du har bl.a. krav på opplysninger om hvilke lån du kausjonerer for, størrelsen på kausjonsansvaret, vilkårene for lånet, annen sikkerhet, og om det er tegnet gjeldsforsikring. Banken har også plikt til å si fra hvis de antar at din økonomi ikke er solid nok til at du bør kausjonere. Er låntakerens økonomi så dårlig at banken bør fraråde vedkommende å ta opp lånet, skal du ha skriftlig beskjed om dette. Kausjonsavtalen skal være skriftlig og inneholde alle de opplysningene som fremgår av opplysningsplikten. Banken kan ikke gjøre gjeldende vilkår som ikke står i avtalen. Du skal ha et eget eksemplar av både kausjonsavtalen og låneavtalen.

Regress
Kausjonister som må betale det lånet de har kausjonert for, kan kreve pengene tilbake fra låntakeren. Men denne retten vil som oftest være lite verdt, fordi låntakeren ikke vil ha penger til å betale tilbake.

Cand. jur. Randi Haarberg                                                                                Skriv ut artikkelen  


simple_back.gif  Til hovedside