simple_back.gif  Til hovedside  11.10.01

Trenger du eierskifteforsikring?

Når du selger en bolig, kan du holdes ansvarlig for feil og mangler i fem år etter salget. Er du usikker på om boligen har vesentlige mangler du ikke kjenner til, kan det være fornuftig å tegne en eierskifteforsikring.

Eierskifteforsikringen er en ansvarsforsikring som selgeren tegner for å sikre seg selv. Den dekker mer eller mindre av det økonomiske ansvaret selgeren har overfor kjøperen etter avhendingsloven eller kjøpsloven. Dette er altså ikke en tingforsikring som dekker alt kjøperen mener er galt ved boligen.

Hvilke mangler dekkes?
Er boligen i dårligere stand enn det kjøperen har grunn til å regne med etter kjøpsavtalen, foreligger en mangel. Mangelen må være til stede på salgstidspunktet. De fleste eierskifteforsikringer setter som vilkår at boligen skal selges «som den er». Dette betyr at forsikringen bare dekker ansvar for feil og mangler som er «vesentlige». I praksis gjelder dette mangler som koster minst 4-5 prosent av salgssummen å utbedre. Forsikringen dekker bare mangler som selgeren ikke kunne eller burde vite om før salget.

Har kjøperen krav etter loven eller kjøpsavtalen som forsikringen ikke dekker, må selgeren uansett betale disse utgiftene selv.

Fordel for kjøper?
Kjøperen har ikke større rettigheter overfor forsikringsselskapet enn dem han har overfor selgeren. Men han får to parter å forholde seg til. Det kan være tvilsomt om det er lettere å få gjennom sine krav hos et forsikringsselskap enn hos en privat selger. Men i de tilfellene hvor selgeren ikke har penger til å dekke kravene, kan det være sikrere å ha et selskap å holde seg til.

Trenger du slik forsikring?
Det kan føles betryggende å overlate problemet til et forsikringsselskap når kjøperen kommer med uventede krav etter salget. Selger du en oversiktlig liten leilighet, er eierskifteforsikring likevel et produkt du sannsynligvis ikke trenger. Skal du derimot selge et eldre hus, og du er usikker på hva som skjuler seg under gulvet eller om det elektriske anlegget holder mål, vil en eierskifteforsikring være en fornuftig investering. Slike forsikringer koster fra cirka 4.000 kroner og oppover.

Eierskifteforsikringene selges som regel via eiendomsmeklere. Noen av forsikringene dekker mesteparten av det ansvaret selgeren har etter loven. Andre har viktige unntak og dekker bare deler av selgerens ansvar. Undersøk forsikringsvilkårene hos flere meklere før du bestemmer deg.

Egenerklæring
Selgeren må fylle ut et egenerklæringsskjema før salget. Vær nøye med å fylle ut skjemaet korrekt, ellers risikerer du at selskapet nekter å dekke et krav fordi du ikke har overholdt opplysningsplikten.

Forbrukerrådets faktablad om eierskifteforsikringer anbefales. Du får det gratis på Forbrukerrådets kundeservicetelefon 22 32 98 00 eller på www.forbrukerportalen.no.

Cand. jur. Randi Haarberg