simple_back.gif  Til hovedside                                                                          Romerikes Blad/Hus og hage/Boligjuss  25.10.01

Hva koster en bolig?

Når du vurderer å legge inn bud på drømmeboligen, er det lett å glemme at den koster mer enn bare kjøpesummen.

Omkostninger ved kjøpet, dokumentavgift, tinglysingsgebyr, fellesgjeld og utgifter til vedlikehold må også tas med i beregningen. Før du bestemmer deg, bør du lese nøye gjennom salgsoppgave, kjøpekontrakt og takstdokumenter, slik at du vet hva selve kjøpesummen dekker. Men full oversikt over hva boligen egentlig koster får du først når du også er klar over hvilke utgifter som vil komme i tillegg til kjøpesummen.

Selveierbolig
Kjøper du enebolig eller selveierleilighet, må du betale 2,5 prosent av boligens verdi i dokumentavgift. En bolig til 1 million koner koster deg altså 25.000 kroner ekstra i avgift til staten. I tillegg må du betale tinglysingsgebyr på rundt tusenlappen for hvert av de dokumenter som skal tinglyses i grunnboken, som skjøte, obligasjoner m.v. Andre omkostninger ved overdragelse kan komme i tillegg.

Fellesutgiftene i boligsameier dekker driftsutgifter og vanlig vedlikehold av sameiets bygninger og utearealer. Sjekk beløpet og hvilke utgifter som faktisk dekkes.

Andelsleilighet
Omkostningene ved kjøp av borettslagsleilighet ligger gjerne på cirka 5.000 kroner eller noe høyere, og skal dekke utgifter til forretningsfører m.v. Du slipper å betale dokumentavgift til staten når du kjøper andelsleilighet.

Sjekk størrelsen på fellesgjelden og nedbetalingsvilkårene. Du blir ikke bare ansvarlig for ditt eget boliglån, men også for din andel av fellesgjelden i borettslaget. Prisen på leiligheten inkluderer altså din andel av denne gjelden. Betaler du 800.000 kroner for leiligheten og din andel av fellesgjelden er 150.000 kroner, er den reelle kjøpesummen for boligen 950.000 kroner. Husleien i borettslag dekker utgifter til driften av borettslaget, som offentlige utgifter, kabel-TV, vaktmestertjenester, vedlikehold og lignende, samt renter og avdrag på din andel av fellesgjelden. Sjekk beløpet og hvilke utgifter som er inkludert i husleien. Kjøper du aksjeleilighet, må du regne med omtrent de samme utgiftene som ved kjøp av borettslagsleilighet.

Utgifter du må regne med
Uansett hva slags bolig du kjøper, vil du få direkte eller indirekte utgifter til vedlikehold. Vedtatte utgifter til oppussing og modernisering e.l vil ofte kunne få store økonomiske konsekvenser.

Det er viktig å undersøke hva slags stand boligen og bygningene er i. I borettslag vil vedlikeholdsutgifter og utbedringer vanligvis bli betalt gjennom husleien. I boligsameier oftest som engangsbeløp eller gjennom fellesutgiftene. Sjekk med megler eller forretningsfører om det er vedtatt spesielle påkostninger. Regn uansett med at du vil få ekstra utgifter til vedlikehold. Hvis ikke kan du få ubehagelige overraskelser når du har bodd en stund i din nye bolig.

Cand. jur. Randi Haarberg                                                                                    Skriv ut artikkelen  


simple_back.gif  Til hovedside