simple_back.gif  Til hovedside                                                                           Romerikes Blad/Hus og hage/Boligjuss  22.11.01

Tryggere takst med ny rapport

Boligsalgsrapporten er en ny type tilstandsrapport som landets takstorganisasjoner har utarbeidet i fellesskap, og er blant de takster og rapporter du kan velge mellom når du skal selge boligen din.

Det er viktig at verdien av boligen blir fastsatt på et riktig grunnlag. Men hva slags takstrapport bør du velge?

En verditakst inneholder en kort beskrivelse av boligen slik takstmannen vurderer den. Det er boligens beliggenhet, størrelse, vedlikehold og lignende som bestemmer den verdien han kommer fram til. En verditakst blir som regel for overfladisk til å avsløre mer kompliserte feil.

Selgeren har plikt til å opplyse om feil og mangler ved boligen. Er du usikker, vil en tilstandsrapport kunne avsløre tekniske og vedlikeholdsmessige feil ved boligen som for eksempel fukt, råte, vannlekkasjer og feil på elektriske anlegg. En slik rapport tar som oftest utgangspunkt i boligens tekniske tilstand og sier lite om andre faktorer som er viktige for boligens salgsverdi.

Felles for verditakst og tilstandsrapport er at det ikke finnes noen klare regler for hvordan de forskjellige faktorene skal vurderes. Resultatet kan derfor bli nokså forskjellig alt etter takstfolkenes praksis og bakgrunn. Det finnes heller ikke noe klageorgan man kan henvende seg til dersom man er misfornøyd med takstmannen.

Boligsalgsrapporten
Hensikten med Boligsalgsrapporten er å gjøre bolighandel tryggere og mer oversiktlig for både kjøper og selger. Denne rapporten er mer omfattende enn en verditakst. Og den går direkte inn på de byggetekniske forholdene som i praksis har vist seg å være viktigst i forbindelse med salg av bolig.

Rapporten inneholder også et nytt element hvor man beregner levetiden for de forskjellige bygningsdelene. På denne måten får man fram forskjellen i forventet levetid mellom en ny og en brukt bolig.

Boligsalgsrapporten er utviklet på et eget dataprogram. Den kan bare leveres av takstfolk som har fått spesiell opplæring, og som er medlem av en av takstorganisasjonene NITO, NTF, NBT eller NTRF. Dette garanterer både for kvaliteten og for at undersøkelsene blir standardiserte og mest mulig like for alle boliger.

Dette er en basisrapport. Tilleggsmodulene verdi- og lånetakst samt arealmåling kan bestilles samtidig. Flere tilleggsmoduler vil komme til etter hvert. En boligsalgsrapport med takst og arealmåling for en vanlig enebolig koster cirka 5.000 kroner.

Heller ikke boligsalgsrapporten erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt. Den gir ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler. Selger plikter dessuten å lese igjennom rapporten. Samt å gi tilbakemelding om eventuelle feil og mangler før rapporten tas i bruk.

Forbrukerrådets klagenemnd
Forbrukerrådet anbefaler boligsalgsrapporten, og har opprettet en klagenemnd der forbrukeren kan klage på takstmannens arbeid. Denne klageadgangen gjelder bare for dem som har benyttet seg av en boligsalgsrapport.

Cand. jur. Randi Haarberg                                                                                Skriv ut artikkelen  


simple_back.gif  Til hovedside