simple_back.gif  Til hovedside                                                                             Romerikes Blad/Hus og hage/Boligjuss  10.01.02

Unngå konflikt når du kjøper eiendom

Det er lett å gå seg vill i jungelen av lover og regler når man skal ut på eiendomsmarkedet. Får du med deg de viktigste reglene og samtidig undersøker eiendommen grundig, kan du unngå de fleste konflikter.
Det er avhendingsloven som regulerer rettigheter og plikter ved kjøp og salg av eiendom. Som hovedregel kan man avtale fritt de vilkårene man vil ha med i kjøpekontrakten. Og selgeren vil være ansvarlig for de feil og mangler han ikke har opplyst om før kjøpet. Forutsatt at kjøperen ikke burde ha oppdaget dem på forhånd.

«Solgt som den er»
Men de fleste eiendommer selges i dag med en «solgt som den er»-klausul i kjøpekontrakten. Dette betyr i praksis at du bare kan glemme å reklamere på feil og mangler ved eiendommen som ikke er «vesentlige». Hva som er «vesentlig», sier ikke loven noe sikkert om. Du kan som oftest regne med at mangelen er «vesentlig» hvis du ville ha betalt mindre for eiendommen om du hadde visst om mangelen på forhånd. I rettspraksis er det fastsatt at en mangel er «vesentlig» når det vil koste mer enn 4-5 prosent av kjøpesummen å utbedre den.

Selgeren vil alltid være ansvarlig for «vesentlige» feil og mangler uansett hva som står i kjøpekontrakten.

Undersøk eiendommen grundig
Ettersom «mindre vesentlige»  feil og mangler ikke gir grunnlag for prisavslag eller rett til utbedring, blir det ekstra viktig å
undersøke eiendommen grundig før du underskriver kjøpekontrakten. Ved å avtale på forhånd hvem som skal ha ansvaret for slike mangler, kan du unngå konflikter etter kjøpet.

Les nøye gjennom takstdokumentene og merk deg de punktene du bør undersøke nærmere. Vær ekstra nøye hvis du ikke stoler på
at taksten har vært grundig nok. Ta med deg en bygningskyndig bekjent eller avtal med en takstmann at han skal undersøke eiendommen sammen med deg. Undersøk i alle fall om eiendommen har skader etter vannlekkasjer, soppangrep eller lignende.
Bygg- og konstruksjonsfeil eller feil ved elektriske anlegg er det også viktig å få klarlagt. Jo mer du vet om boligen før du kjøper den, desto færre ubehagelige overraskelser risikerer du etter at du har flyttet inn.

Eierskifteforsikring
Mange selgere tegner eierskifteforsikring. En slik forsikring skal sikre selgeren mot krav fra kjøperen hvis eiendommen har feil og
mangler han ikke kunne være klar over på forhånd. Vær oppmerksom på at en eierskifteforsikring sjelden vil gi kjøperen bedre vilkår og større trygghet enn det han allerede har etter avhendingsloven.

Reklamasjon
Etter avhendingsloven har kjøperen fem års reklamasjonsrett på feil og mangler ved eiendommen. Du må uansett reklamere innen rimelig tid etter at du har oppdaget mangelen. Reklamasjonen bør være skriftlig og opplyse om grunnlaget for reklamasjonen. Det er ikke nok å vise til at det foreligger en mangel.

Husk at femårsregelen ikke gjelder for «mindre vesentlige» feil og mangler når eiendommen blir solgt «som den er».

Cand. jur. Randi Haarberg                                                                                Skriv ut artikkelen  


simple_back.gif  Til hovedside