simple_back.gif  Til hovedside                                                                               Romerikes Blad/Hus og hage/Boligjuss  31.01.02

Når to skal dele bolig

Før dere flytter sammen, er det mer enn valg av salong og stereo dere bør tenke igjennom. Uansett hvor gode venner man er, vil det være fornuftig å regulere samlivets økonomiske og juridiske sider i en samboerkontrakt.

Først og fremst er det viktig å bli enige om eierforholdet til boligen. Hvem som eier hva av innbo, biler og andre verdigjenstander er det også viktig å få ned på papiret. Blir dere enige om en rimelig fordeling av felles utgifter, kan dere unngå sure diskusjoner senere.

Hvem eier huset?
Boligen vil være den viktigste verdien i de fleste samboerforhold. Hvem som eier den, og med hvor stor andel, kan få betydning under samlivet. Og spesielt hvis forholdet ryker.

Hvis Per flytter inn hos Kari, vil det være naturlig at han betaler en del av utgiftene til boliglån og vedlikehold. For at Per skal få eierandel og fordel av eventuell verdistigning, må boligen eies i sameie. Dette bør ordnes samtidig som dere oppretter samboerkontrakten. Eierandelen kan settes til den prosenten som passer i det enkelte tilfelle.

Kjøper Per og Kari bolig sammen, er den vanligste løsningen at man eier en ideell halvpart hver. Dette forutsetter at partene betaler like stor del av kjøpesummen. Og at utgiftene fordeles omtrent likt. En forskjell i innskuddsbeløp kan for eksempel justeres slik at den parten som betaler mest får en obligasjon i eiendommen som kompensasjon.

En leilighet i borettslag kan ikke stå i begge samboeres navn før de kan dokumentere at de har hatt samme adresse i 2 år. Men dere står selvsagt fritt til å avtale et økonomisk sameie i mellomtiden.

Oversikt over verdier
Sett opp lister over hvem som eide hva da dere flyttet sammen. Samt lister over de tingene dere kjøper hver for dere eller anskaffer i fellesskap etter hvert. Listene bør inkludere alt som er av en viss verdi. Ryker forholdet, skal de tingene dere har kjøpt sammen fordeles etter reglene i sameieloven hvis dere ikke blir enige. Det hver av dere eier alene, eies selvsagt av den enkelte og skal ikke deles.

Orden på utgiftene

Med en fast avtale om hvordan de forskjellige utgiftene skal fordeles, vil dere få en god oversikt over det økonomiske forholdet dere i mellom. Samt en oversikt over hvor mye hver enkelt bidrar til å øke felles verdier.

Kluss med kreditorer?
Ingen blir ansvarlig for en annens gjeld, selv om man deler bolig. Men man må kunne dokumentere hvem som eier de forskjellige tingene. Er det fare for at en kreditorer vil kreve utlegg i din samboers verdier, er det viktig å ha kvitteringer på alt du eier alene. Og på det dere har kjøpt sammen.

Har din samboer betalt utgifter til for eksempel boliglån, kan det gi grunn til å anta at boligen eies i fellesskap. Selv om du står oppført som eneeier i grunnboken, kan det tas utlegg i din samboers antatt ideelle andel av boligen. Det er ikke nødvendig å bevise at boligen eies i sameie.

Samboerkontrakter kan kjøpes i større bokhandler eller lastes ned fra f. eks. www.dinside.no på internett. For mange vil det også være fornuftig å opprette et gjensidig testament.

Cand. jur. Randi Haarberg                                                                                    Skriv ut artikkelen  


simple_back.gif  Til hovedside