simple_back.gif  Til hovedside                                                                                    Romerikes Blad/Hus og hage/Boligjuss  07.02.02

Megleren har også plikter overfor kjøper

En eiendomsmegler skal utføre oppdraget i samsvar med god meglerskikk. Dette betyr bl.a. at både kjøper og selger skal informeres om alt som er viktig.

Megleren skal sørge for at eiendommen blir solgt for en bra pris. Samtidig skal kjøper sikres et godt grunnlag for vurdering av eiendommens verdi. Eiendomsmeglerloven har egne regler om meglerens plikter overfor kjøper. Megleren kan ikke avtale vilkår som gir kjøper dårligere betingelser enn det som står i loven.

Megler har opplysningsplikt
Kjøper har sjelden muligheter til å undersøke alle forhold ved eiendommen på forhånd. Han vil være avhengig av de opplysningene han får fra megleren.

Megleren skal opplyse skriftlig om følgende før avtalen inngås:

Ved kjøp av andels, aksje eller selveierbolig skal det i tillegg opplyses om:

Megler skal også undersøke
Megleren får de fleste opplysningene han trenger til oppdraget fra selger. Det er likevel ikke nok at han bare gir disse opplysningene videre til kjøper. Han har plikt til å kontrollere alle nødvendige opplysninger om eiendommen så langt dette er rimelig. Informasjon om for eksempel boligens areal bør alltid kontrolleres. Hvilke undersøkelser han ellers bør foreta vil variere fra bolig til bolig.

Megleren skal også undersøke nærmere hvis han får mistanke om ulovlig bruksendring, ombygging eller tilbygg.

Hvis ikke megleren har innhentet og kontrollert alle nødvendige opplysninger, skal kjøper ha en skriftlig forklaring på dette før kjøpsavtalen inngås.

Det er viktig å være klar over at meglerens opplysnings og undersøkelsesplikt ikke fritar selger for ansvar. Han har alltid plikt til å gi alle nødvendige og riktige opplysninger.

Hvis du ikke er fornøyd
Skal du klage på en eiendomsmegler, må du først kontakte megleren selv. Blir dere ikke enige, kan du ta kontakt med Klagenemnda for eiendomsmeglertjenester.

Cand. jur. Randi Haarberg                                                                                Skriv ut artikkelen  


simple_back.gif  Til hovedside