simple_back.gif  Til hovedside                                                                                     Romerikes Blad/Hus og hage/Boligjuss  11.04.02

Slik klager du på varer og tjenester

Har du problemer med din nye PC, eller har eiendomsmegleren gjort en dårlig jobb? Det kan lønne seg å klage, og her får du vite hvordan.

Først må du ta opp saken med det firmaet du er misfornøyd med. Hvis dere ikke blir enige om en løsning, kan du henvende deg til Forbrukerrådet og be om råd. Velger du å gå videre med saken, vil klagen bli behandlet av Forbrukerrådet eller av en egen klagenemnd.

Forbrukerrådet
Forbrukerrådet behandler selv klager på mange typer varer og tjenester. Du kan også klage på ting og tjenester du har kjøpt i utlandet. Det er vanligvis Forbrukerrådet i det fylket du bor som behandler klagesaken din.

Klagen må være skriftlig og sendes med vanlig post. Du kan ikke sende klager via e-post. Konflikter som er avgjort ved dom eller er under behandling i rettsapparatet vil ikke bli vurdert. Den summen konflikten gjelder må uansett være over 300 kroner.

Du må regne med at klagen din kan bli avvist hvis det ikke er mulig å legge frem alle de fakta som er nødvendige for at saken skal bli tilstrekkelig belyst.

Forbrukerrådet vil være en uavhengig megler under saksbehandlingen. Alle tvister behandles nøytralt og etter de lover og regler som gjelder på det aktuelle område.  

Egne klagenemnder
Det finnes mange forskjellige klagenemnder med hvert sitt område – og flere kommer til etterhvert. Saksbehandlingen er gratis for partene med noen få unntak. En fullstendig liste over alle klagenemndene får du på Forbrukerrådets nettside www.forbrukerradet.no eller ved å henvende deg til Forbrukerrådet der du bor. Her er noen aktuelle nemnder:

Forbrukertvistutvalget
Hvis dere fremdeles ikke blir enige, kan saken i enkelte tilfeller bringes inn for Forbrukertvistutvalget. Dette er et offentlig utvalg som har myndighet til å avgjøre konflikter som gjelder forbrukerkjøp av varer og håndverkertjenester. Utvalgets vedtak er bindende for begge parter og får samme virkning som en dom, hvis ikke saken går videre til domstolene.

Foreldet info?
Denne artikkelen er skrevet i april 2002, så jeg gjør oppmerksom på at deler av informasjonen ovenfor kan være foreldet. Du finner oppdatert informasjon på Forbrukerrådets klageveileder og oversikt over klagenemnder.

Cand. jur. Randi Haarberg                                                                                             Skriv ut artikkelen      


simple_back.gif  Til hovedside