simple_back.gif  Til hovedside                                                                       Romerikes Blad/Hus og hage/Boligjuss   23.05.02

Når du mister samboeren

Hvis samboeren din dør, har du få rettigheter. Samboere har ikke det sikkerhetsnett av lovregler som gir en viss trygghet til ektefeller i samme situasjon, og du kan risikere å måtte flytte fra hjemmet ditt.

Samboere er to selvstendige personer både økonomisk og juridisk. Samboeren din eier og bestemmer over alle sine verdier alene, og du eier og bestemmer over alle dine. Det dere eier sammen, eier dere halve verdien av hver.

Arveloven avgjør
Hvis samboeren din dør, er det arveloven som bestemmer hvem som skal overta hans verdier. Har han ikke skrevet testament, er det slekten som arver alt. Du arver ingenting, uansett hvor lenge dere har bodd sammen.

Du får heller ikke rett til å sitte i uskiftet bo med arvingene. Og minstearv og etterlattepensjon er bare for dem som er gift.

Hvis du ikke har noen sikkerhet i gjensidige avtaler, sameie eller testament, kan du i verste fall miste hjemmet ditt. Er det samboeren som eier boligen, er det arvingene hans som overtar huset og ikke deg. Du har ikke engang noen egen rett til å overta boligen selv om du både kan og vil betale ut arvingene.

Det eneste du vil sitte igjen med er de tingene du eier selv, og halve verdien av det dere eide sammen.

Forkjøpsrett for samboere
Men det finnes noen regler som kan hjelpe deg som risikerer å måtte flytte fra hjemmet hvis samboeren dør. Loven om husstandsfellesskap bestemmer at den samboeren som blir igjen kan få rett til å kjøpe ut arvingene i spesielle tilfeller. Har du ”særlige grunner” til å bli boende i hjemmet, kan denne regelen brukes.

Du får altså rett til å overta felles bolig og innbo som tilhørte din samboer. Men vær klar over at du ikke arver selve verdien. Du må betale arvingene vanlig markedspris for både hus og møbler. Retten til å overta innbo gjelder for møbler og utstyr i vanlige hjem.

Denne loven gjelder når to eller flere ugifte personer over 18 år har delt bolig. Dere må enten ha bodd sammen i minst to år, ha barn sammen, eller vente felles barn. Loven gjelder med andre ord ikke bare for samboere, men også for andre som har bodd i samme bolig i minst to år.

Det er enklest å bevise at dere har bodd sammen i minst to år hvis dere har vært registrert med felles adresse i folkeregisteret. Erklæringer fra naboer, utleier eller andre kan også brukes som bevis.

Rett til å overta husleiekontrakt
Selv om det bare er din samboers navn som står på husleiekontrakten, kan du likevel få rett til å overta leieboligen hvis han dør.

Men dette gjelder bare for personer over 18 år som enten har bodd sammen i minst to år, har barn sammen, eller venter felles barn. Du må kunne dokumentere at dere har hatt felles adresse i minst to år.

Cand. jur. Randi Haarberg                                                                                 Skriv ut artikkelen


simple_back.gif  Til hovedside