simple_back.gif  Til hovedside  høsten 2002

Skal du bygge hus?

Da trenger du informasjon om byggeprosessen fra før planleggingsstadiet, og helt frem til nøkkelen står i døra. Men dette behøver ikke å bli dyrt.

På Forbrukerrådets nettsider finner du flere nyttige trykksaker du kan laste ned gratis. Noen hefter og bøker kan du kjøpe i papirutgave for en rimelig pris. Du får gode råd for pengene.

Kontrakter og rettigheter
” Avtale om planlegging og oppføring av bolig” (NBR 3425) er en standardkontrakt som brukes når hoveddelen av både planlegging og oppføring av huset skal foretas av én entreprenør. Avtaleteksten tar vare på rettighetene dine underveis. Veilederen viser hvordan avtalen skal fylles ut. Begge deler er gratis på nett.

Insisterer entreprenøren på å bruke sitt eget kontraktsformular, må du i alle fall sørge for at dine rettigheter etter loven blir ivaretatt. Det er ”Bustadoppføringslova” som regulerer rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig. Særtrykk av  loven kan kjøpes i større bokhandler.

Forbrukerrådets faktablad: ”Avtaler om oppføring av ny bolig” gir deg oversikt over lovens regler. Her får du også vite hva du må passe på når du skal inngå avtaler om husbygging. Gratis på nett.

Styre deler av prosessen selv?
Da bør du skaffe deg  ”Avtale om utførelse av arbeid i forbindelse med oppføring av bolig/fritidshus” (NBR 3426). Dette er en nyttig standardkontrakt både når du skal leie én entreprenør til å bygge huset for deg, og når du setter bort arbeidet til flere.

Avtaleteksten kan brukes til å regulere arbeidet entreprenøren skal utføre i forbindelse byggingen. Både grave- og grunnarbeid, tømrer- og innredningsarbeid, rørleggerarbeid, elektrikerarbeid, malerarbeid etc er tatt med. Både avtale og veileder kan lastes ned gratis fra nettet.

Kjøp av hus som ikke er fullført
”Avtale om kjøp av bolig som ikke er fullført” (NBR 3427) er en annen nyttig kontrakt. Dette dokumentet kan brukes når du skal kjøpe bolig der entreprenøren ennå ikke er ferdig med arbeidet. Den kan også brukes til andre avtaler for nyoppførte hus. Avtale og veileder gratis på nett.

Billig byggebok
"Bygging av egen bolig" er en praktisk bok for deg som skal bygge bolig. Den gir gode tips om planlegging og bygging. Boka forteller deg også om hvilke lover og regler som gjelder, og hvilke rettigheter du har. Boka er fra 1999 og på salg for 50 kroner.

Informasjonen finner du på www.forbrukerportalen.no. Har du ikke tilgang til internett, kan du kontakte Forbrukerrådet på telefon:
815 58 200.

Sjekkliste for nybygg
Før du flytter inn, bør du skaffe deg ”Sjekkpunktene du trenger når du overtar ny bolig”. I denne listen har Forbrukerrådet satt opp alle de kontrollpunktene du bør være oppmerksom på før du flytter inn i nybygget bolig:

Hvordan kontrollere fukt utendørs?
Hvordan kontrollere fukt innendørs?
Annet du MÅ kontrollere
Om overtakelsen
Ettårsbefaringen
Dine krav hvis det er mangler

Denne sjekklisten kan du laste ned gratis på www.forbrukerportalen.no. Den kan også bestilles i papirutgave hos Forbrukerrådet på telefon: 815 58 200.

Cand. jur. Randi Haarberg